Jednym spośród globalnych przeszkód w większości miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze gminy nie są przygotowane do tak ogromnego natężenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez wzrost Read More