Jako potomkom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. To kłopotliwe życie hamuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu totalnie przeciwnym. A szkoda, Read More