Czemu należałoby tworzyć świetne artykuły?

Formułowanie prac pisemnych wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Chociaż pisać może każdy, to nie zawsze musi to być równoznaczne z jakością takiego tworu. Czemu właściwie warto pisać dobre teksty? Dlatego, że taki wytwór naszej kreatywności może stać się źródłem korzyści tak w sensie materialnym jak i w sensie autotelicznym. Jak jednakże stworzyć dobry merytorycznie tekst? Przede wszystkim niezbędna jest ogólna idea. Autor nie musi jej nawet zamieszczać w gotowej wersji pracy. Ważne, aby określił ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko zawartość merytoryczna. Równie istotna jest jego forma. Konieczny jest zgodny z logiką podział na harmonijne części. Zrównoważenie następujących po sobie części to podstawa. Wprowadzający fragment nie powinien być zbyt długi, tak jak i część zamykająca. Warto stosować różnorodne ilustracje, a przy tym operować językiem sugestywnym. Nie należy zapominać o istotnej roli poczucia humoru. Interesujący tekst da możliwość aby zebrać wielu oddanych czytelników. Staranna praca da rezultaty także w wymiarze pieniężnym. Im większa liczba czytelników, tym większe zainteresowanie ewentualnych reklamodawców.